• Zīmola vēsture
  • Zīmols mūsdienās

Zīmols mūsdienās

Piemērojoties jaunajiem apstākļiem, uzņēmums piedāvā arvien jaunus izstrādājumus, vienlaikus neaizmirstot senās tradīcijas. 2003. gadā tiek likti pamati jaunai ražošanas ēkai, 2005. gadā notiek tās atklāšana. Projekts īstenots, piesaistot SAPARD līdzekļus. Kopš 2005. gada tiek uzsākts produkcijas eksports uz Krieviju, šī sadarbība nepārtraukti turpinās joprojām. 2009. gadā ir veidots zīmols „Jelgava” (līdz tam produkcija tika ražota ar zīmolu „Jelgavas gaļas kombināts”). 2010. gadā uzņēmuma akciju kontrolpaketi iegādājas AS „Rīgas Miesnieks”. Izmantojot uzņēmuma tradīcijas, darbinieku lielo pieredzi un oriģinālās receptes, tiek turpināta pircēju iecienītu produktu ražošana un ieviesti vairāki jaunumi. Daudz tiek strādāts pie glītāka un ērtāka iesaiņojuma veidošanas. Augsto kvalitātes standartu dēļ uzņēmuma „Jelgava” izstrādājumus ir iecienījuši pat ļoti prasīgi pircēji. 2011. gada vasarā tiek atklāts pelmeņu cehs. Arī šo pieprasīto produktu tagad ražo uzņēmuma „Jelgava” meistari. 2011. gada aprīlī uzņēmumam „Jelgava” tiek izstrādāts jauns logotips, ar kuru pašlaik tas ir pazīstams gan Latvijā, gan tālu aiz tās robežām.

2010.gada jūnijā AS „Rīgas Miesnieks” iegādājas „Jelgavas gaļas kombināts“.

2014.gada maijā apvienotais uzņēmums  AS „Rīgas Miesnieks” kā daļa no HKScan uzņēmumu grupas, maina savu juridisko nosaukumu uz „HKScan Latvia“.

HKScan Grupas vērtības:

• UZTICĪBA.

Mēs esam uzticami profesionāļi, kas piedāvā garšīgu baudu ilgtspējīgā un pārskatāmā veidā.

• KOMANDA.

Mēs strādājam kā komanda grupā un vietējā mērogā, lai pārsniegtu klientu un patērētāju cerības. Atvērta komunikācija un aktīva dalība ved mūs pie labākajiem rezultātiem.

• UZLABOJUMI.

Mēs uzlabojam mūsu darbu ik dienas un vēlamies mācīties. Mēs nodrošinām mūsu nākotnes panākumus, esot soli priekšā.

HKScan Grupas misija:

ZIEMEĻVALSTU GAĻAS EKSPERTI

HKScan Grupas vīzija:

GAĻAS INDUSTRIJAS VEIDOTĀJI

HKScan ir atbildīga pārtikas industrijas kompānija, kas ražo zem dažādiem zīmoliem garšīgus produktus, izmantojot efektīvu un caurspīdīgu produkcijas ķēdi un prasmīgus darbiniekus.

 

Jelgavas ražotnes pārtikas drošības pārvaldības sistēma sertificēta atbilstoši ISO 22000 standartam.

Rekvizīti: Reģ.nr. 40003057228, Danske Bank AS filiāle Latvijā, MARALV22, LV90MARA2041000033068

AS "HKScan Latvia"

Office address: Atlasa Street 7, Riga, LV-1026

Factory address: Sąjungos Street 8, Jelgava

Phone: +371 673 686 43 | Fax: +371 673 391 80


Email: miesnieks@hkscan.com

Acceptance of orders: +371 673 695 69

Privacy Statement