• Zīmola vēsture
  • Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Atjaunināti: 12.12.2019

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus pirms piekļūt vai izmantot HKScan vietni www.hkscan.com un / vai jebkuru citu vietni vai pakalpojumu, ko nodrošina HKScan (kopā "Pakalpojumi"). Pakalpojumi tiek piedāvāti ar nosacījumu, ka Jūs piekrītat (bez izmaiņām) jebkuriem un visiem turpmāk izklāstītajiem noteikumiem, nosacījumiem un paziņojumiem (“Lietošanas noteikumi”).

Šie Lietošanas noteikumi satur informāciju par Jūsu likumīgajām tiesībām un šo tiesību ierobežojumiem, kā arī sadaļu, kurā aprakstīti piemērojamie tiesību akti un strīdu izskatīšanas jurisdikcija. Izmantojot jebkuru no Pakalpojumiem, Jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus. Ja nevēlaties, lai šie Lietošanas noteikumi (vai jebkura turpmāk atjaunināta šo Lietošanas noteikumu versija) būtu Jums saistoša, Jūs nedrīkstat piekļūt vai izmantot jebkurus Pakalpojumus.

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1 Līgumiskās attiecības starp Jums kā lietotāju (turpmāk “Jūs” vai “Lietotājs”) un HKScan Oyj vai jebkuru HKScan Oyj piederošu vai kontrolētu saistīto uzņēmumu (turpmāk kopā un atsevišķi saukti “HKScan”, “Mēs” vai “Mūsu”) saistībā ar Jūsu piekļuvi jebkuram no Pakalpojumiem un/vai to lietošanu, reglamentē šie Lietošanas noteikumi. Skaidrības labad, šie Lietošanas noteikumi tiek piemēroti par labu jebkurai HKScan Oyj piederošam vai kontrolētam saistītam uzņēmumam, kad Jūs izmantojat jebkura šāda saistīta uzņēmuma sniegtos Pakalpojumus.

1.2 Piekļūstot vai izmantojot kādu no Pakalpojumiem, Jūs atzīstat un apstiprināt, ka pilnībā piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem un saprotat šajos noteikumos noteiktās tiesības, pienākumus, noteikumus un nosacījumus.

1.3 Izmantojot un piekļūstot mūsu Pakalpojumiem, Jūs ar šo apliecināt un garantējat, ka (i) visa informācija, ko sniedzat Pakalpojumu ietvaros, ir patiesa, pareiza, atjaunintāta un pilnīga un (ii) Jums ir likumīgas tiesības apstiprināt šos Lietošanas noteikumus un izmantot Pakalpojumus saskaņā ar šeit ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem.

1.4 Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 13 gadu vecumu, un, ja esat vecumā no 13 līdz 18 gadiem, Jūsu likumīgais aizbildnis ir pārskatījis un apstiprinājis šos Lietošanas noteikumus un piekrīt, ka Jūs piekļūstat Pakalpojumiem un izmantojat tos.

1.5 Ja Jūs pilnībā neizprotat, nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem un nevarat tos ievērot vai ja nevarat noslēgt juridiski saistošus līgumus (piemēram, ja esat jaunāks par 18 gadiem un neesat saņēmis sava likumīgā aizbildņa piekrišanu), Jūs nedrīkstat piekļūt Pakalpojumiem vai izmantot tos.

2. PAKALPOJUMU LIETOŠANA

2.1 Mēs iesakām sazināties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju un mobilo sakaru operatoru, lai pārbaudītu maksas un izdevumus, kas Jums var rasties, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visām maksām un izdevumiem par internetu un datu izmantošanu, kas var rasties, piekļūstot un izmantojot mūsu Pakalpojumus.

2.2 Jebkurā laikā un pēc HKScan ieskatiem, HKScan patur tiesības liegt piekļuvi jebkuram Pakalpojumam. Turklāt Pakalpojumu saturs un funkcijas var būt pielāgotas vai tām var būt atšķirīga pieejamība atkarībā no Jūsu atrašanās vietas un Jūsu lietotāja profilā sniegtās informācijas. Piemēram, noteikts saturs būs pieejams tikai tādiem lietotājiem, kuri atrodas noteiktā ģeogrāfiskā atrašanās vietā vai atbilst noteiktiem HKScan vai mūsu saistīto uzņēmumu noteiktiem kritērijiem.

2.3 Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka Jūsu piekļuve Pakalpojumiem un to izmantošana vienmēr atbilst šiem Lietošanas noteikumiem un jebkādiem HKScan periodiski sniegtajiem norādījumiem un instrukcijām.

2.4 Piekļūstot vai izmantojot Pakalpojumus (vai to daļas), Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūs:

(a) nepārkāpsiet vai neapiesiet jebkādus likumus, noteikumus, normatīvos aktus vai trešo pušu tiesības (vai neiedrošināt darbības, kas būtu uzskatāmas par to pārkāpumu vai apiešanu);

(b) neiegūsiet (vai nemēģināsiet iegūt) piekļuvi jebkurai zonai, kurai Jums nav tiesību vai atļaujas atrasties;

(c) neiesaistīsieties (vai neveicināsiet) jebkāda veida diskrimināciju, rasismu, naidu, uzmākšanos, huligānismu, neiecietību vai nepiemērotu uzvedību pret jebkuru personu vai personu grupu;

(d) nepublicēsiet nepatiesu, nelikumīgu,maldinošu, krāpniecisku, pornogrāfisku, piedauzīgu, vulgāru, aizskarošu, krāpniecisku, apmelojošu vai nomelnojošu saturu;

(e) neiejauksieties un nemēģināsiet manipulēt ar jebkuru Pakalpojumu vērtēšanas, reitinga vai atsauksmju sistēmu;

(f) neizplatīsiet un nepublicēsiet surogātpastu vai nepieprasītu elektronisko komunikāciju;

(g) neizplatīsiet vīrusus, ļaunprātīgu programmatūru, neizmantosiet nekādus tārpus, Trojas zirgus, atcelšanas robotus, spiegprogrammatūru, bojātus failus, laika bumbas, robotus, skrāpjus, zirnekļus vai jebkādus citus automātiskus līdzekļus, lai jebkādu iemeslu dēļ piekļūtu, bojātu, traucētu vai iejauktos Pakalpojumos;

(h) nemēģināsiet modificēt jebkuru faili vai citu Pakalpojumu daļu, ja HKScan nav īpaši pilnvarojis Jūs veikt šādas modifikācijas;

(i) neievāksiet informāciju par citiem lietotājiem bez viņu piekrišanas;

(j) neveiksiet darbības, kas pēc mūsu ieskatiem rada vai varētu radīt nepamatotu vai nesamērīgi lielu slodzi mūsu infrastruktūrai;

(k) neierāmēsiet, neatspoguļosiet vai kā citādi neiekļausiet jebkuru Pakalpojumu daļu nevienā citā tīmekļa vietnē, programmatūrā vai pakalpojumā bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas;

(l) neapiesiet vai netraucēsiet jebkādus tehniskos pasākumus, ko HKScan izmanto, lai sniegtu Pakalpojumus; vai

(m) neuzdosieties par citu personu un nepatiesi nenorādīsiet, ka esat HKScan darbinieks vai pārstāvis.

2.5 Ja Jūs (pēc HKScan ieskatiem) rīkojaties pretrunā ar šiem Lietošanas noteikumiem vai kā citādi ļaunprātīgi izmantojat kādu no Pakalpojumiem, HKScan patur tiesības (i) ierobežot, apturēt un liegt Jums piekļuvi Pakalpojumiem; (ii) dzēst Jūsu Lietotāja radīto saturu (kā definēts 3.1. punktā); (iii) veikt tehniskus un/vai juridiskus pasākumus, lai novērstu turpmāku Pakalpojumu lietošanu; un (iv) dzēst Jūsu lietotāja kontu.

2.6 Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažreiz Pakalpojumi (vai to daļa) var nebūt pieejama tehnisku iemeslu dēļ vai saistībā ar apkopi (plānotu vai neplānotu apkopi).

3. LIETOTĀJA RADĪTAIS SATURS

3.1 Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs uzņematies pilnu atbildību par visiem ierakstiem, attēliem, komentāriem, ierosinājumiem, idejām, datiem, video, informāciju, detaļām, tekstu, komunikāciju un jebkuru citu materiālu, kas tiek publicēts vai iesniegts Pakalpojumu ietvaros, vai ko Jūs citādā veidā iesniedzat HKScan (kopā saukts “Lietotāja radītais saturs”).

3.2 Sniedzot, publicējot un / vai atklājot Lietotāja radītu saturu, Jūs apliecināt un garantējat HKScan, ka Jums pieder īpašumtiesības un/vai Jūs esat ieguvis visas nepieciešamās licences un atļaujas no visām saistītajām pusēm, lai izmantotu Lietotāja radītu saturu, un Jūs piešķirat HKScan tiesības izmantot Lietotāja radītu saturu (un tā daļas), kā norādīts šajos Lietošanas noteikumos.

3.3 Jūs esat vislabākajā pozīcijā, lai noteiktu, vai Jūsu Lietotāja radītais saturs varētu pārkāpt jebkādas trešo personu tiesības, tostarp, vai ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas no personām, kuras parādās Jūsu Lietotāja radītajā saturā. Tādējādi Jūs ar šo piekrītat atbrīvot HKScan no jebkādas atbildības par jebkādām un visām trešo pušu prasībām, kas izriet no vai ir saistītas ar HKScan pieļauto Lietotāja radītā satura izmantošanu, izpaušanu vai publicēšanu, kā aprakstīts šajos Lietošanas noteikumos.

3.4 Iesniedzot, publicējot un/vai izpaužot Lietotāja radītu saturu, Jūs ar šo piešķirat HKScan un tā saistītajiem uzņēmumiem globālu, neekskluzīvu, apakšlicencējamu, bezmaksas licenci ar tiesībām izmantot, reproducēt, modicēt, izpaust, izplatīt, radīt atvasinātus darbus no un/vai publicēt šādu saturu jebkuru tā Pakalpojumu ietvaros. Ar šo Jūs arī nepārprotami piešķirat HKScan globālu, neekskluzīvu, bezmaksas licenci Lietotāja ģenerētā satura izmantošanai HKScan mārketingā. HKScan patur tiesības (pēc saviem ieskatiem) atteikties pieņemt, publicēt, izpaust, izmantot vai kā citādi darīt pieejamu Lietotāja radīto saturu. Neraugoties uz iepriekš minēto, jebkāda HKScan īstenotā Lietotāja ģenerēta satura lietošana vienmēr notiek piemērojamos tiesību aktos, piemēram, patērētāju aizsardzības likumos un datu aizsardzības likumos noteikto ierobežojumu ietvaros.

3.5 HKScan nerediģē vai nekontrolē Lietotāja radīto saturu, kas tiek publicēts vai izplatīts Pakalpojumu ietvaros, un neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāja radīto saturu. Taču HKScan patur neierobežotas tiesības dzēst un noņemt jebkuru un visu Lietotāja radīto saturu, kas pēc HKScan ieskatiem pārkāpj Lietošanas noteikumus un/vai piemērojamos tiesību aktus, noteikumus vai vadlīnijas.

3.6 Jūs apliecināt un piekrītat, ka Jūs balstāties uz citu lietotāju piedāvāto Lietotāja radīto saturu uz savu risku, un HKScan nepārprotami neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāja radīto saturu.

4. LICENCE

4.1 Lietotāja tiesības izmantot Pakalpojumus ir atkarīgas no tā, vai Lietotājs vienmēr ievēro šos Lietošanas noteikumus un piemērojamos trešo pušu noteikumus un nosacījumus.

4.2 Lietotājs nedrīkst kopēt, modificēt, mainīt, pārveidot vai izjaukt Pakalpojumus (vai to daļas), tostarp, bet ne tikai, tekstu, grafiskos elementus, logotipus, ikonas, attēlus, skaņas failus, digitālās lejupielādes, objekta kodu, pirmkodu un / vai citus ar to saistītus materiālus. Jums ir stingri aizliegts veikt datu ieguvi, robotus vai līdzīgus datu vākšanas un ieguves rīkus.

4.3 Lietotājs nedrīkst iznomāt, izīrēt vai citādi ļaut citām personām izmantot vai kā citādi izlietot Pakalpojumus (vai to daļas), tostarp, bet ne tikai, tekstu, grafiskos elementus, logotipus, ikonas, attēlus, skaņas failus, digitālās lejupielādes, objekta kodu, pirmkodu un / vai citus ar to saistītus materiālus.

4.4 Visu HKScan intelektuālo īpašumu (tostarp, bet ne tikai preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus un citas zīmes), kas ir ietverts vai minēts jebkurā no Pakalpojumiem (“Zīmes”), aizsargā nacionālie un starptautiskie intelektuālā īpašuma tiesību likumi. Aizliegts izmantot Zīmes vai jebkādus maldinoši līdzīgus nosaukumus vai zīmes bez iepriekšēja rakstiska HKScan apstiprinājuma. Zīmes vai jebkuru citu HKScan intelektuālo īpašumu ir aizliegts izmantot saistībā ar jebkuru produktu vai pakalpojumu, ko nav apstiprinājis HKScan, vai jebkādā citā veidā, kas varētu maldināt klientus vai kas nomelno vai rada sliktu iespaidu par HKScan.

4.5 Ar šo Lietotājs apņemas nekavējoties informēt HKScan par visām trešo personu prasībām, kas izriet no vai ir saistītas ar šādas puses tiesību pārkāpumiem, Lietotājam izmantojot Pakalpojumus (vai to daļas).

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1 Jebkurš un viss Pakalpojumu saturs, tostarp Zīmes, teksts, grafiskie attēli, logotipi, ikonas, attēli, skaņas faili, digitālās lejupielādes, objekta kods, pirmkods un/vai ar to saistītie materiālie pieder vai tos licencē HKScan.

5.2 Nekas no Līgumā minētā netiek interpretēts kā jebkādu HKScan materiālo vai intelektuālā tiesību nodošana Lietotājam.

6. PERSONAS DATI UN CITA INFORMĀCIJA

6.1 Ar šo Jūs apliecināt, ka esat saņēmis informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, kas ir pieejama https://www.hkscan.com/en/contact-us/privacy-at-hkscan/.

6.2 Tāpat Jūs ar šo apliecināt, ka esat saņēmis informāciju par sīkdatņu izmantošanu Pakalpojumu ietvaros. Informācija par sīkdatnēm ir pieejama https://www.hkscan.com/en/contact-us/privacy-at-hkscan/.

6.3 Ja Jūs norādāt citas personas datus, Jūs garantējat, ka šāda persona ir izlasījusi un apstiprinājusi Noteikumus un saņēmusi informāciju, un, kur piemērojams, ir sniegusi savu piekrišanu par savu personas datu apstrādi.

7. ATBILDĪBA, GARANTIJA UN ATBRĪVOŠANA NO ATBILDĪBAS

7.1 Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo sadaļu. Šī sadaļa ierobežo HKScan atbildību par problēmām, kas varētu rasties saistībā ar Jūsu izmantotajiem Pakalpojumiem. Ja Jūs nesaprotat šajā sadaļā vai citur Lietošanas noteikumos minētos terminus, lūdzu, konsultējieties ar juristu, lai saņemtu paskaidrojumus, pirms piekļūt vai izmantot Pakalpojumus.

7.2 HKScan cenšas padarīt Pakalpojumus vienmēr pieejamus un novērst kļūdas un defektus bez nepamatotas kavēšanās. Taču HKScan neapliecina un negarantē, ka HKScan sniegtie Pakalpojumi būs nepārtraukti, bez pārtraukumiem vai bez kļūdām vai ka tiks novērsti jebkādi defekti. HKScan sniegtie pakalpojumi tiek sniegti “tādi, kādi tie ir” un “tādi, kādi tie ir pieejami” bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām, tostarp, bet ne tikai, netiešām garantijām, kas attiecas uz pārkāpumu neesamību, tirgojamību un piemērotību noteiktam mērķim.

7.3 Lietotājs apliecina un piekrīt, ka Pakalpojumi var kļūt nepieejami plānotas vai neplānotas uzturēšanas, apkopes un/vai citu atjauninājumu dēļ.

7.4 Ja Pakalpojumi satur saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm vai resursiem, šādas saites tiek piedāvātas vienīgi informatīviem mērķiem, un HKScan nekontrolē un neuzņemas atbildību par šādu tīmekļa vietņu vai resursu saturu. Sekojot saitei uz šādām vietnēm, Jūs piekrītat pirms vietnes izmantošanas pārskatīt un apstiprināt šīs vietnes iespējamos lietošanas noteikumus.

7.5 Lietotājs ir atbildīgs par Lietotāja un Pakalpojumu komunikāciju un to, vai Lietotāja ir piekļuvei un Pakalpojumu izmantošanai nepieciešamā aparatūra un programmatūra. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par Lietotāja paša programmatūras un/vai aparatūras trūkumiem un ierobežojumiem.

7.6 HKScan neuzņemas atbildību par tiešiem un netiešiem zaudējumiem, piemēram, kavējumiem, ienākumu, nemateriālās vērtības, lietošanas tiesību vai informācijas zudumu vai citiem finansiāliem zaudējumiem, ko izraisījuši Pakalpojumi vai Pakalpojumu pārtraukšana. HKScan atbildība tiek ierobežota, ciktāl to pieļauj Somijas tiesību aktu noteikumi.

8. VIETĒJIE TIESĪBU AKTI, KRĀPŠANA UN CITA VEIDA ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA

8.1 Lietotājs apliecina, ka Pakalpojumus nedrīkst izmantot nekādiem nelikumīgiem mērķiem un garantē, ka jebkāda un visa Pakalpojumu izmantošana atbildīs piemērojamajiem tiesību aktiem. Lietotājs izmanto Pakalpojumus pēc savas iniciatīvas un uz savu atbildību. Lietotājs aizsargā un atbrīvo HKScan no atbildības par jebkurām un visām trešo pušu prasībām, kas izriet no Lietotāja Pakalpojumu lietošanas, kas ir pretrunā ar šiem Lietošanas noteikumiem vai piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp, bet ne tikai piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

8.2 HKScan nopietni attiecas pret prasījumiem, kas saistīti ar likumpārkāpumiem, krāpšanu vai intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un apsūdzībām par ļaunprātīgu izmantošanu. Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas vai ka jebkurš Lietotājs izmantot Pakalpojumus nelikumīgā veidā, lūdzu, paziņojiet par to HKScan, nosūtot e-pastu uz legal.hkscan.com. HKScan izmeklēs visas šādas sūdzības un veiks darbības, ko tas uzskata par piemērotām, tostarp, bet ne tikai, ziņos par saņemtajām sūdzībām attiecīgajām iestādēm.

9. SAITES

9.1 Pakalpojumi var ietvert saites vai atsauces uz citām vietnēm. HKScan nav konkrētu zināšanu par informāciju, kas atrodas šādās citās vietnēs un tas neapstiprina uzņēmumus vai produktus, uz kuriem ved šādas saites. HKScan neuzņemas nekādu atbildību par šādu citu vietņu saturu vai politikām un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu kaitējumu, kas izriet no Jūsu piekļuves šādām citām vietnēm vai to izmantošanas. Skaidrības labad, HKScan neapstiprina un nepārbauda trešo pušu saturu, piedāvājumus vai rīcību. Ja izlemjat piekļūt jebkurai trešās puses vietnei, kas ir saistīta ar Pakalpojumiem, Jūs uzņematies visu ar to saistīto risku. HKScan patur tiesības dzēst jebkuru saiti vai saistīšanas programmu jebkurā laikā.

10. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

10.1 Jebkurš HKScan pārkāpums vai kavēšanās, pildot tā pienākumus Pakalpojumu sniegšanas ietvaros, nav uzskatāma par pienākumu pārkāpumu, ja un ciktāl šādu pārkāpumu vai kavēšanos izraisa ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, dabas katastrofas, komunālo pakalpojumu atteices, karadarbība, terorisms, nemieri, civilie nemieri, sacelšanās vai revolūcijas, streiki, lokauti vai darba grūtības, tiesas rīkojums, interneta vai telekomunikāciju tīklu darbības pārtraukumi, kavēšanās vai pārrāvumi, trešo pušu saistību neizpilde vai jebkāds cits līdzīgs cēlonis, kas ir ārpus pamatotas HKScan kontroles. HKScan neuzņemas nekādu atbildību par no šādiem nepārvaramas varas apstākļiem izrietošajām sekām.

11. VISA VIENOŠANĀS, GROZĪJUMI UN IZMAIŅAS

11.1 Šie Lietošanas noteikumi ietver visu HKScan un Lietotāja vienošanos par Pakalpojumiem un aizstāj visas iepriekšējās vienošanās pušu starpā.

11.2 HKScan patur tiesības jebkurā laikā grozīt vai mainīt šos Lietošanas noteikumus. HKScan rekomendē periodiski pārskatīt Lietošanas noteikumus, lai uzzinātu par visām izmaiņām. Ja Jūs nepieņemat grozītos vai jaunos Lietošanas noteikumus, Jūs nevarat piekļūt, izmantot vai turpināt izmantot Pakalpojumus. HKScan patur tiesības mainīt vai modificēt Pakalpojumu saturu jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma un neuzņemas nekādu atbildību jebkuras puses priekšā par šādu izmaiņu iespējamām sekām. HKScan var apturēt, pārtraukt vai ierobežot piekļuvi jebkurai Pakalpojumu daļai jebkurā laikā un bez brīdinājuma.

11.3 Izmantojot Pakalpojumus pēc tam, kad grozījumi un/vai izmaiņas ir stājušās spēkā, Jūs piekrītat jebkuriem un visiem šādiem grozījumiem un/vai izmaiņām.

11.4 HKScan neapņemas arhivēt šo Lietošanas noteikumu iepriekšējās versijas. Tā vietā HKScan iesaka Jums izdrukāt un saglabāt katru šo Lietošanas noteikumu kopiju.

12. CESIJA

12.1 HKScan var nolemt nodot daļu vai visas mūsu tiesības vai pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem, trešajai pusei, nesaņemot Lietotāja atļauju. Ar nosacījumu, ka šāda nodošana nerada būtiskus zaudējumus Lietotājam, Lietotājs ar šo piekrīt šādai tiesību nodošanai.

12.2 Lietotājs nedrīkst nodot tam saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem piešķirtās tiesības bez iepriekšējas rakstiskas HKScan atļaujas.

13. NODALĀMĪBA

13.1 Ja kāds no šiem Lietošanas noteikumiem jebkurā laikā ir vai kļūst spēkā neesošs, nelikumīgs vai neizpildāms saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, tas neietekmē pārējo šo Lietošanas noteikumu spēkā esamību, likumību un izpildāmību. Gadījumā, ja jebkurš noteikums jebkādā procedūrā tiek atzīts par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, nepilnīgais noteikums tiek aizstāts ar jaunu noteikumu, kas ir atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un kura ekonomiskā ietekme ir pēc iespējas tuvāka nepilnīgajam noteikumam.

14. ATTEIKŠANĀS NO TIESĪBĀM

14.1 Puses kavēšanās izmantot no šiem Lietošanas noteikumiem izrietošās tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus neskar šādas puses tiesības izmantot šādas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus vēlāk, izņemot, ja tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļi netiek izmantoti šeit norādītajā termiņā. Jebkuras puses atteikšanās no tiesībām, kas tai rodas jebkura šo Lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā, nav uzskatāma par šādas puses atteikšanos izmantot šādas tiesības attiecībā uz turpmākiem šāda vai citu šo noteikumu pārkāpumiem.

15. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

15.1 Ja Jums ir jebkādas bažas vai sūdzības, lūdzu, sazinieties ar Hkscan, rakstot uz legal.hkscan.com.

15.2 Piekļūstot Pakalpojumiem, Jūs piekrītat, ka visi jautājumi, kas ir saistīti ar Jūsu piekļuvi HKScan sniegtajiem Pakalpojumiem un to izmantošanu, tiks reglamentēti un interpretēti saskaņā ar Somijas tiesību aktu noteikumiem, nepiemērojot nekādus tiesību kolīzijas principus.

15.3 Visi strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no vai ir saistītas ar šiem Lietošanas noteikumiem, to pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā esamību, izšķir šķīrējtiesa saskaņā ar Somijas Tirdzniecības kameras Šķīrējtiesas noteikumiem. Šķīrējtiesnešu skaits ir viens. Šķīrējtiesas norises vieta ir Turku, Somija, un šķīrējtiesas valoda ir somu valoda.

Jelgavas ražotnes pārtikas drošības pārvaldības sistēma sertificēta atbilstoši ISO 22000 standartam.

Rekvizīti: Reģ.nr. 40003057228, AS Swedbank, HABALV22, LV61HABA0140803350500

AS "Maag Latvija"

Adrese: Atlasa iela 7, Rīga, LV-1026

Tālrunis: +371 673 686 43

E-pasts: latvija@maagfood.com

Tālrunis pasūtījumu veikšanai: +371 673 695 69

Privacy Statement